Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 29. 8. 2011 Poslední aktualizace: 29. 8. 2011

 

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení.
Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámí druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:
      počet přiznaných RM
–      kraj
–      termín vyhlášení výběrového řízení
–      termín pro podání přihlášek
–      odkaz na webové stránky
 
Zdravotnické zařízení, které vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech), nejpozději do 3 dnů po vyhlášení výběrového řízení informovat Ministerstvo zdravotnictví o této skutečnosti.

Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede akreditované zařízení nejpozději do 30.11.2011, a to na základě Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2011.

Přílohy