Informace pro rezidenty – lékaře, kteří studují od roku 2009 a 2010 ve vybraných oborech specializačního vzdělávání

Vytvořeno: 15. 11. 2011 Poslední aktualizace: 15. 11. 2011

Studujícím lékařům oborů cévní chirurgie, hematologie a transfůzní lékařství, infekční lékařství, kardiologie, nefrologie, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie a urologie, pokud se rozhodnou přestoupit v rámci tohoto oboru na novější vzdělávací program podle novelizace vyhlášky č. 185/2009 Sb. vyhláškou č. 361/2010 Sb., bude ponechána původně přidělená dotace z dotačního programu Rezidenční místa 2009 a Rezidenční místa 2010.