Metodický pokyn k provádění a hodnocení externích klinických auditů

Vytvořeno: 30. 4. 2021 Poslední aktualizace: 30. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vydalo se spolupráci se Státním ústavem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Pracovní skupinou pro lékařské ozáření při MZ metodický pokyn upravující provádění externích klinických auditů v ČR s názvem Zásady systému klinických auditů, jejich provádění a hodnocení.

Aktuálně je vydán ve Věstníku MZ č. 4/2021 jako doporučující metodický pokyn, nicméně bude hlavním výchozím materiálem pro připravovanou novelu vyhlášky č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření.