Koncepce oboru radiační onkologie

Vytvořeno: 18. 3. 2008 Poslední aktualizace: 18. 3. 2008

Revidovaná koncepce oboru radiační onkologie, která nahrazuje koncepci z roku 2002. Nová koncepce je v souladu s Národními standardy radiační onkologie, které jsou výsledkem řešení projektu MZ ČR z let 2004-2006, a byla schválena Společností radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP 31.12.2008 a konsultována s výborem České onkologické společnosti.

Přílohy