Publikace Hodnocení lékařského ozáření

Vytvořeno: 8. 7. 2021 Poslední aktualizace: 12. 7. 2021

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vydal tento rok publikaci zaměřenou na hodnocení lékařského ozáření, jejímž cílem je poskytnout odborné i laické veřejnosti ucelený přehled o celkovém rozsahu používání zdrojů ionizujícího záření v českém zdravotnictví.

Vychází především z dat o poskytovaných zdravotních službách, při nichž bylo použito lékařské ozáření 1, a výsledků několika dlouhodobých výzkumných projektů SÚJB.  

Publikace přehledně shrnuje dosavadní poznatky o struktuře a objemu lékařského ozáření v ČR ze poslední desetiletí, přičemž se soustředí zejména na oblast radiodiagnostiky včetně intervenční radiologie a kardiologie. 

 

 

1 Jedná se o data, která jsou SÚJB poskytovány zdravotními pojišťovnami v souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to na jeho vlastní žádost.