Nepřehlédněte – upozornění na změnu zasílání dokumentů

Vytvořeno: 12. 1. 2017 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje poskytovatele zdravotních služeb, kteří získali dotaci v rámci Dotačního programu Rezidenční místa pro nelékařské obory, na změnu ohledně zasílání písemných rozhodnutí a stanovisek.

Od 1. 1. 2017 budou uvedené dokumenty  Ministerstva zdravotnictví na základě  zákona č. 300/2008 Sb., O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  zasílány datovou schránkou.