Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2017

Vytvořeno: 27. 4. 2017 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Námitky byly předloženy v řádném termínu s opravou či doplněním chybějících náležitostí.

V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti. Tabulky jsou doplněny o následně zaslané a vypořádané námitky.

Přílohy