Sdělení pro úspěšné žadatele o rezidenční místo

Vytvořeno: 30. 6. 2017 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

U většiny specializačních oborů byla poptávka vyšší než nabídka.  Z tohoto důvodu požaduje odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání od poskytovatelů zdravotních služeb, kterým bylo přiděleno rezidenční místo, aby v případě, že nebude účastník specializačního vzdělávání (rezident) vybrán v prvním kole, podali informaci, zda budou vyhlašovat kolo druhé nebo zda se přiděleného rezidenčního místa vzdávají a dají možnost poskytnout rezidenční místo dalším poskytovatelům zdravotní péče, tedy náhradníkům, kteří zůstali „pod čarou“.