II. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2017

Vytvořeno: 24. 8. 2017 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola jednotlivých výběrových řízení.

Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámila druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:

–      počet přiznaných rezidenčních míst

–      termín vyhlášení výběrového řízení

–      termín pro podání přihlášek

–      odkaz na webové stránky.

Poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, informovat o průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a o základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech) nejpozději do 3 dnů po vyhlášení výběrového řízení Ministerstvo zdravotnictví o této skutečnosti.

Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede poskytovatel zdravotních služeb tak, aby finanční a vzdělávací plány vybraného rezidenta byly předloženy nejpozději do 22. 11. 2017, a to na základě Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2017.

Přílohy