Přijetí francouzského velvyslance u pana ministra dne 7. května 2018

Vytvořeno: 7. 5. 2018 Poslední aktualizace: 7. 5. 2018

 

Dne 7. května přijal pan ministr k bilaterálnímu jednání velvyslance Francie v České republice, pana Rolanda Galharaguea

Pan velvyslanec se velmi zajímal o současné výzvy, kterým české zdravotnictví čelí. Živá debata se tak vedla o reformě primární péče nebo dalším rozvoji elektronického zdravotnictví. Došlo také na obecnou diskuzi o budoucím směřování Evropské unie, pokud jde o zdraví.

Hlavním poselstvím setkání byla vzájemně vyjádřená vůle zintenzivnit spolupráci mezi Českou republikou a Francií v oblasti zdravotnictví, a to i s perspektivou tzv. trojpředsednictví (trio) v Radě EU. Česká republika bude předsedat ve druhé polovině roku 2022 a trio utvoří ještě se Švédskem.