Světové zdravotnické shromáždění schválilo po více než dvou letech jednání změny mezinárodních zdravotnických předpisů

Vytvořeno: 3. 6. 2024 Poslední aktualizace: 5. 6. 2024

Schválení změn, které doporučila Pracovní skupina pro změny Mezinárodních zdravotnických předpisů, proběhlo konsenzuálně, žádný z členských států Světové zdravotnické organizace (WHO) nevyvolal hlasování. Ačkoli jsou Mezinárodní zdravotnické předpisy přijímány dle čl. 21 Ústavy WHO, bude i v tomto případě v ČR nutný vnitrostátní ratifikační proces, jelikož se jedná o smlouvu prezidentské kategorie. Ten ve své konečné fázi spočívá ve vyslovení souhlasu obou komor parlamentu a podpisu prezidenta republiky. Pokud by ČR nestihla ratifikační proces řádně dokončit ve stanoveném termínu, tj. do 10 měsíců od schválení Světovým zdravotnickým shromážděním, informuje o tomto generálního ředitele Světové zdravotnické organizace a nebude změnami vázána až do případného úspěšného ukončení ratifikačního procesu. Výsledek vnitrostátního ratifikačního procesu přitom nelze předjímat.

Ani po více jak dvou letech jednání se nepodařilo dokončit text tzv. pandemické úmluvy. Členské státy WHO se během 77. zasedání Světového zdravotnického shromáždění shodly, že aby byl výsledný dokument dostatečně kvalitní a odpovídal skutečným potřebám států, není možné proces uspěchat. Dospěly proto k dohodě na jeho prodloužení, a to maximálně o jeden rok, tj. do nadcházejícího 78. zasedání Světového zdravotnického shromáždění v roce 2025. Dohoda na tomto prodloužení byla zakotvena v rezoluci Intergovernmental Negotiating Body (who.int), kterou naformulovaly samy členské státy. Pokud by se podařilo pandemickou úmluvu dohodnout dříve, bude k jejímu formálnímu odsouhlasení svoláno zvláštní zasedání Světového zdravotnického shromáždění. Mezivládní vyjednávací mechanismus složený z členských států WHO se sejde ještě letos v červenci, aby stanovil harmonogram příštích jednání a modality práce.

Další informace v anglickém jazyce jsou k dispozici zde: World Health Assembly agreement reached on wide-ranging, decisive package of amendments to improve the International Health Regulations.