Zapojení ministerstva zdravotnictví do Společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie

Vytvořeno: 17. 2. 2020 Poslední aktualizace: 17. 2. 2020

Dne 13. ledna 2020 se podpisem Ujednání o principech a zásadách spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR za účelem fungování společného nástroje financování ekonomické diplomacie ČR, Ministerstvo zdravotnictví zapojilo do Společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. 

Cílem společného nástroje, jehož hlavním gestorem je Ministerstvo zahraničních věcí, je především koncentrace a nárůst objemu finančních prostředků alokovaných na podporu aktivit ekonomické diplomacie; efektivnější realizace sektorových aktivit v oblasti vnějších ekonomických vztahů a ekonomické diplomacie a zlepšení rozsahu a dopadu sektorové prezentace ČR; tj. synergie aktivit státní správy ČR v oblasti ekonomické diplomacie.

V rámci společného nástroje je možné financovat několik typů aktivit, přičemž Ministerstva zdravotnictví se týká především podpora samotných projektů ekonomické diplomacie – tzv. projektů PROPED, tedy projektů zaměřených na podporu českých firem organizované zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, které zahrnují podnikatelské semináře či workshopy, konference, setkání s investory, sektorově zaměřené podnikatelské mise či incomingové mise zahraničních subjektů do ČR.

Pro rok 2020 vložilo Ministerstvo zdravotnictví do Společného nástroje 500 tis. Kč.

Z pohledu specifičnosti oblasti zdravotnictví mají v rámci podpory ekonomické diplomacie největší přínos tzv. jednooborové mise, tj. mise úzce zacílené pouze na podporu společností v oblasti zdravotnictví, a nikoliv celého spektra odvětví.

Při vytipovávání projektů Ministerstvo zdravotnictví úzce spolupracuje s Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, která sdružuje více než sto českých výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, technologií a služeb. S cílem formalizování spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví a Asociací, došlo dne 6. února 2020 k podpisu Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků ve věci koordinace misí zaměřených na podporu ekonomické diplomacie, rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v oblasti zdravotnictví a dalšího rozvoje mezinárodních bilaterálních vztahů v oblasti zdravotnictví.

Více informací o projektech na podporu ekonomické diplomacie ve formě projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí zde

 

V případě dotazů, či zájmu zúčastnit se misí ekonomické diplomacie zaměřených na oblast zdravotnictví můžete kontaktovat Kateřinu Baťhovou, ředitelku odboru mezinárodních věcí a EU – katerina.bathova@mzcr.cz