Stanoviska k zákonu č. 372/2011 Sb.

Stanovisko MZ stran udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb formou ambulantní péče

Stanovisko reaguje na přetrvávající nejednotnou praxi krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy ve věcech udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb formou ambulantní péče.

17. 7. 2023 Celý článek »

Metodický pokyn k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví vydává tento metodický pokyn za účelem sjednocení postupu poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „poskytovatelů“) stran uplatňování práva nezletilého pacienta na přítomnost jeho zákonných zástupců a osob blízkých při […]

13. 6. 2023 Celý článek »

Metodické stanovisko k personálnímu zabezpečení domácí paliativní péče podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické stanovisko k personálnímu zabezpečení domácí paliativní péče podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování […]

18. 4. 2023 Celý článek »

Metodické stanovisko k postupu správních orgánů v řízení o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické stanovisko k postupu správních orgánů v řízení o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb v případě žádosti o změnu rozsahu zdravotních služeb týkající se oboru zdravotní […]

22. 6. 2022 Celý článek »

Metodické stanovisko k postupu správních orgánů příslušných ke kontrole podle zákona o zdravotních službách v případě opakované nesoučinnosti

Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické stanovisko postupu správních orgánů příslušných ke kontrole podle zákona o zdravotních službách v případě opakovaného maření výkonu kontroly ze strany kontrolovaného poskytovatele zdravotních služeb.

22. 6. 2022 Celý článek »

Metodické stanovisko k postupu správních orgánů ve věci sídla a místa poskytování zdravotních služeb dle právní úpravy účinné od 1. ledna 2022

2. 3. 2022 Celý článek »

Metodické stanovisko k postupu správních orgánů v řízení o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle právní úpravy účinné od 1. ledna 2022

22. 12. 2021 Celý článek »

Stanovisko MZ – k provádění odběrů kapilární krve z prstu pro zjištění přítomnosti protilátek na SARS-CoV-2 na základě povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení podle § 11a zákona o zdravotních službách

7. 10. 2021 Celý článek »

Metodické stanovisko k vyřizování stížností podle zákona o zdravotních službách – doplněk č. 2 (právo dítěte podat stížnost)

19. 8. 2021 Celý článek »

Metodické stanovisko k vyřizování stížností podle zákona o zdravotních službách – doplněk č. 1

16. 2. 2021 Celý článek »