Metodické stanovisko k postupu správních orgánů příslušných ke kontrole podle zákona o zdravotních službách v případě opakované nesoučinnosti

Vytvořeno: 22. 6. 2022 Poslední aktualizace: 22. 6. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické stanovisko postupu správních orgánů příslušných ke kontrole podle zákona o zdravotních službách v případě opakovaného maření výkonu kontroly ze strany kontrolovaného poskytovatele zdravotních služeb.

Přílohy