Stanovisko MZ – k provádění odběrů kapilární krve z prstu pro zjištění přítomnosti protilátek na SARS-CoV-2 na základě povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení podle § 11a zákona o zdravotních službách

Vytvořeno: 7. 10. 2021 Poslední aktualizace: 7. 10. 2021

Přílohy