Stanovisko MZ stran udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb formou ambulantní péče

Vytvořeno: 17. 7. 2023 Poslední aktualizace: 17. 7. 2023

Stanovisko reaguje na přetrvávající nejednotnou praxi krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy ve věcech udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb formou ambulantní péče.

Přílohy