Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Evropský hospodářský prostor a Norské fondy 2009 – 2014

Podkategorie:


Shrnutí výsledků implementace Malých grantových schémat

Malá grantová schémata (MGS) byla realizována od vyhlášení otevřených výzev v říjnu 2014 do 30. 4. 2017. V říjnu 2014 byly vyhlášeny výzvy do MGS Psychiatrická péče (MGS 1) a MGS Péče […]

13. 2. 2018 Celý článek »

Upřesnění k Pokynu NKM ke způsobilosti výdajů EHP a Norských fondů 2009-2014

Na základě velkého množství dotazů, a vzhledem k blížícímu se nejzazšímu termínu dokončení realizace projektů a termínu způsobilosti výdajů projektů administrovaných v rámci EHP a Norských fondu 2009-2014, vydává Národní kontaktní místo EHP a […]

19. 1. 2017 Celý článek »

3. aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci

Dovolujeme si Vás informovat, že zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR uveřejnilo 3. aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální […]

11. 1. 2017 Celý článek »

Seminář pro žadatele z Fondu pro bilaterální spolupráci Programu CZ 11

Dovolujeme si informovat, že dne 9.12.2016 od 9:00 hod. se v Kaiserštejnském paláci, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1 uskuteční seminář pro žadatele z Fondu pro bilaterální spolupráci Programu CZ 11 – Veřejné zdraví. […]

14. 11. 2016 Celý článek »

Zaměření a cíle podpory EHP a Norských fondů

Ministerstvo zdravotnictví, jako partner programu EHP a Norské fondy 2009 – 2014, publikuje níže uvedenou tiskovou zprávu Ministerstva financí – Národního kontaktního místa pro EHP a Norské fondy – reagující na množící […]

1. 6. 2016 Celý článek »

Aktualizace Pokynů pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu z Norských fondů 2009 – 2014

Informujeme o aktualizaci Pokynů Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu z Norských fondů 2009 – 2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ MGS včetně […]

24. 3. 2016 Celý článek »

Symposium na téma „Duševní zdraví mladých Evropanů“

Dne 26. dubna 2016 se v Bruselu uskuteční symposium na téma duševního zdraví mladých Evropanů. Cílem symposia je především zhodnotit současný stav politik v oblasti duševního zdraví pro mladé lidi […]

9. 3. 2016 Celý článek »

Aktualizace Pokynů pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu z Norských fondů 2009 – 2014

Informujeme o aktualizaci Pokynů Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu z Norských fondů 2009 – 2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ MGS. Důvodem […]

15. 2. 2016 Celý článek »

Bilaterální fond na národní úrovni – aktualizované znění Pokynu BFNÚ

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlásilo dne 9. ledna 2015 výzvu k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni […]

28. 12. 2015 Celý článek »

Oznámení o možnosti prodloužení sub-projektů MGS

Na základě schválení ze strany Kanceláře finančních mechanismů je možná žádat o prodloužení sub-projektů MGS v odůvodněných případech až do 30. 4. 2017. Žádost o prodloužení sub-projektu je nezbytné zaslat […]

12. 10. 2015 Celý článek »