Aktualizace Pokynů pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu z Norských fondů 2009 – 2014

Vytvořeno: 15. 2. 2016 Poslední aktualizace: 15. 2. 2016

Informujeme o aktualizaci Pokynů Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu z Norských fondů 2009 – 2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ MGS.

Důvodem aktualizace jsou změny v implementační dokumentaci pro příjemce grantů z EHP a Norských fondů 2009 – 2014 provedené Ministerstvem financí ČR. Změny se týkají zejména povinností při zajištění publicity projektů a řešení nesrovnalostí v projektech.

Aktualizované Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu pro malé grantové schéma Aktivita I. Psychiatrická péče naleznete zde.

Aktualizované Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu pro malé grantové schéma Aktivita II. Péče o děti naleznete zde.