Upřesnění k Pokynu NKM ke způsobilosti výdajů EHP a Norských fondů 2009-2014

Vytvořeno: 19. 1. 2017 Poslední aktualizace: 19. 1. 2017

Na základě velkého množství dotazů, a vzhledem k blížícímu se nejzazšímu termínu dokončení realizace projektů a termínu způsobilosti výdajů projektů administrovaných v rámci EHP a Norských fondu 2009-2014, vydává Národní kontaktní místo EHP a Norských fondů upřesnění k Pokynu NKM pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009-2014, kap.1 – Základní pravidla oprávněnosti výdajů – datum uskutečnění výdaje.

Bližší informace jsou zveřejněné na webových stránkách