Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Aktuality

Antibiotická rezistence v ČR? Máme ještě značné rezervy, shodují se lékaři

Stále vyšší odolnost bakterií na účinky antibiotik má u nás na svědomí více obětí než dopravní nehody. Statistiky dále říkají, že v roce 2019 zemřelo po celém světě 1,27 milionu lidí […]

20. 10. 2022 Celý článek »

Zlatá medaile pro projekt „Antibiotika“ v soutěži IMC Czech Awards 2022

Začátkem září proběhlo slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších marketingových kampaní v rámci tuzemské soutěže IMC Czech Awards. Jediným oceněným projektem se zdravotní tematikou se stala kampaň Antibiotika, na jejíž realizaci se podílejí […]

26. 9. 2022 Celý článek »

Písní, během i mobilní hrou. Osvěta o civilizačních onemocněních jde dělat mnoha způsoby

Co mají mozková mrtvice, srdeční infarkt, obezita nebo rakovina společného? Jde o civilizační onemocnění, na která se zaměřuje osvěta projektu Saste Roma[1]. Ten cílí na zvýšení zdravotní gramotnosti u obyvatel […]

29. 7. 2022 Celý článek »

Aktualizace Příručky pro příjemce grantů z programu Zdraví

Dne 27. 6. 2022 byla schválena aktualizovaná verze Příručky pro příjemce grantů financovaných z programu Zdraví. Příručka pro příjemce grantů upravuje postupy pro realizaci projektů v rámci programů Zdraví a sub […]

1. 7. 2022 Celý článek »

Perinatal.cz na cestě za systémovou péčí o duševní zdraví v mateřství

Psychosociální stres během těhotenství a po porodu patří k tématům, kterým stále ještě není věnováno mnoho pozornosti. Změnit se to snaží tým okolo psychiatra Antonína Šebely z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). […]

28. 6. 2022 Celý článek »

Projekt Antibiotickarezistence.cz výrazně přispěl ke zvýšení znalostí Čechů o užívání antibiotik

Jednu z největších celosvětových zdravotních hrozeb představuje ztráta léčivých účinků antibiotik. Podle některých predikcí může mít v roce 2050 na svědomí více obětí než rakovina. Jednou ze zásadních […]

26. 5. 2022 Celý článek »

Průběžná výzva k předkládání žádostí o uzavření nefinančního partnerství v rámci projektu „Program pro pozitivní rodičovství Triple P“

Nově vyhlašovaná Výzva opět přináší partnerům možnost stát se průkopníky nového přístupu k předcházení problémovému chování dětí a rozvoji emočních obtíží u dětí. Výzva k uzavření nefinančního partnerství je součástí projektu „Program pro […]

16. 3. 2022 Celý článek »

Tisková konference Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP

V souvislosti s realizací projektu „Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch“ z Malého grantového schématu č. 2 se dne 15. února 2022 uskuteční on-line […]

10. 2. 2022 Celý článek »

Seminář pro příjemce grantů na projekty MGS (prezentace)

Dne 9. února se uskutečnil seminář pro příjemce grantů na projekty Malého grantového schématu v rámci programu Zdraví. Seminář proběhl online prostřednictvím platformy Webex. Obsah byl zaměřen na představení kroků a […]

9. 2. 2022 Celý článek »

Nejčastější dotazy příjemců grantů z výzev MGS Programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021

Je nutné mít pro projekt samostatný bankovní účet? Na realizaci projektu není nutné mít zřízen zvláštní účet. Pokud si jej zřídíte, poplatky nejsou způsobilým výdajem. Týkají se veřejné zakázky i […]

9. 2. 2022 Celý článek »