Průběžná výzva k předkládání žádostí o uzavření nefinančního partnerství v rámci projektu „Program pro pozitivní rodičovství Triple P“

Vytvořeno: 16. 3. 2022 Poslední aktualizace: 18. 3. 2022

Nově vyhlašovaná Výzva opět přináší partnerům možnost stát se průkopníky nového přístupu k předcházení problémovému chování dětí a rozvoji emočních obtíží u dětí.

Výzva k uzavření nefinančního partnerství je součástí projektu „Program pro pozitivní rodičovství v České republice Triple P“ realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Finančního mechanismu Fondy EHP 2014-2021, Programu Zdraví, Programové oblasti 6 – Evropské výzvy veřejného zdraví, cíle programu Zlepšení prevence a snížení nerovnosti ve zdraví.

Projekt je zaměřen na zlepšení péče o duševní zdraví u dětí ve věku 6-12 let, u kterých hrozí rozvoj závažnějších problémů v chování, duševního onemocnění nebo emočních obtíží. Cílem je zavést a odzkoušet licencovaný rodičovský program Triple P – jeden z nejúčinnějších programů svého druhu na světě. Triple P učí rodiče dovednosti, které potřebují k tomu, aby vychovali sebevědomé zdravé děti a vybudovali pevnější rodinné vztahy. Dává rodičům jednoduché a praktické strategie, které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. 

„Rodičovství je nejtěžší práce, kterou kdy každý z nás v životě má, a zároveň je to práce, na kterou jsme nejméně připraveni,“ říká zakladatel Triple P, klinický psycholog, profesor Matt Sanders. „Tím, že informace o rodičovství v širší míře zpřístupníme, zvyšujeme pravděpodobnost, že rodiče přijmou nebo vyhledají pomoc. Nabízením programu Triple P jako bychom rodičům zlepšovali imunitu. Připravujeme je, ozdravujeme vztahy v rodinách a předcházíme problémům.“

Vybraní partneři a odborní pracovníci z oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví, kteří se zabývají problematikou prevence v oblasti duševního zdraví dětí, budou mít po podpisu partnerské smlouvy možnost:

  • absolvovat zdarma odborné školení a akreditaci Triple P
  • využívat bezplatně značku tohoto mezinárodně akreditovaného programu
  • získat zdarma komunikační podporu od mezinárodního poskytovatele programu, společnosti Triple P International
  • obdržet finanční ohodnocení za odvedenou práci – realizaci rodičovských skupin

Žádosti o nefinanční partnerství je možné podávat průběžně, nejpozději do 15. 9. 2022 včetně. Po prvním posouzení žádostí proběhnou konzultace s realizačním týmem projektu a budou uzavírány smlouvy průběžně, a to v pořadí došlých žádostí.

S případnými dotazy se obracejte na e-mail: triplep@mzcr.cz.

Přílohy