Aktualizace Příručky pro příjemce grantů z programu Zdraví

Vytvořeno: 1. 7. 2022 Poslední aktualizace: 14. 12. 2022

Dne 27. 6. 2022 byla schválena aktualizovaná verze Příručky pro příjemce grantů financovaných z programu Zdraví. Příručka pro příjemce grantů upravuje postupy pro realizaci projektů v rámci programů Zdraví a sub projektů v rámci malých grantových schémat programů financovaných z Fondů EHP a Norska 2014-2021 od okamžiku jejich schválení.

Ke stažení na tomto odkaze jsou aktualizované verze a také verze s vyznačenými změnami v Příručce a v příloze 01 Pokyny pro publicitu. Změny se týkají obzvlášť vykazování výdajů partnera a prodloužení monitorovacích období.