Aktualizace příloh Příručky pro příjemce grantů z programu Zdraví

Vytvořeno: 14. 12. 2022 Poslední aktualizace: 14. 12. 2022

Dne 8. 12. 2022 byly aktualizovány přílohy Příručky pro příjemce grantů financovaných z programu Zdraví. Příručka pro příjemce grantů upravuje postupy pro realizaci projektů v rámci programů Zdraví a sub projektů v rámci malých grantových schémat programů financovaných z Fondů EHP a Norska 2014-2021 od okamžiku jejich schválení.

Ke stažení na tomto odkaze jsou aktualizované verze a také verze s vyznačenými změnami v Příručce. Změny se týkají přílohy č. 17 Soupis osobních výdajů, kde byla tabulka nově rozšířena o sloupce odvody za zdravotní pojištění, odvody na sociální pojištění a ostatní zákonné odvody hrazené zaměstnavatelem. Dále byla přidána příloha č. 18 Sazby per diems a zveřejněn dokument „Per diems – praktický příklad“, který odpovídá na nejčastěji kladené otázky, týkající se této oblasti.