Perinatal.cz na cestě za systémovou péčí o duševní zdraví v mateřství

Vytvořeno: 28. 6. 2022 Poslední aktualizace: 29. 7. 2022

Psychosociální stres během těhotenství a po porodu patří k tématům, kterým stále ještě není věnováno mnoho pozornosti. Změnit se to snaží tým okolo psychiatra Antonína Šebely z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Projekt Perinatal.cz, který nastartovali na začátku roku 2021, není však jen o šíření osvěty týkající se stigmatizovaného tématu, je také o rozsáhlém vědeckém výzkumu, aktivní pomoci v terénu a o cestě ke změně celého systému perinatální psychiatrické péče.

Perinatální období, jak se lze dočíst na webových stránkách projektu zahrnuje z psychického pohledu dobu od počátku těhotenství do jednoho roku dítěte. Že se jedná o nedostatečně zpracované téma naznal Antonín Šebela během prvního těhotenství své manželky; na klinice, kde působil, pak postupně nahlédl do systému, ve kterém neexistuje edukace doktorů týkající se tohoto tématu, a to navzdory stoupající poptávce ze strany rodiček a jejich blízkých.

Jaké existují bariéry stojící v cestě systematizaci odborné pomoci ženám, u nichž se objeví psychické obtíže v těhotenství nebo po porodu? Jedná se jednak o bariéry na straně příjemců péče, tedy o sebestigmatizaci, která je výsledkem zvnitřnění veřejného stigmatu (v tomto případě v sobě matka prohlubuje pocit selhání a studu za svůj stav) a o obavy z názorů okolí a celé společnosti. Na straně poskytovatelů péče se pak jedná o absenci systematického vzdělávání v psychiatrii pro odborníky a porodní asistentky. Neexistují také screeningové programy, jejichž význam demonstruje následující shrnutí účastnice projektu Perinatal.cz:

„Screening je určitě dobrá věc, protože odhalí počínající problémy ještě předtím, než si to žena uvědomí. Já se léčím s psychickými problémy mnoho let, přesto jsem po porodu měla pocit, že to zvládám a že smutek, obavy a odmítání dítěte jsou pár týdnů po porodu normální. Screening však odhalil, že vyhledání pomoci je na místě. To jsem nakonec udělala až tři měsíce po porodu, kdy se můj stav rapidně zhoršil“ (uživatelka Eva).

Duševní potíže spojené s těhotenstvím a s obdobím po porodu mohou být různého charakteru. Známým pojmem je tzv. poporodní blues, u kterého se jedná o fyziologický stav, který postupem času odezní, a není tedy považováno za narušení duševního zdraví. Duševní potíže, na které se tým dr. Šebely zaměřuje, mohou mít podobu lehčích depresí, ale také závažné poporodní psychózy, která může dokonce nastartovat schizofrenii nebo bipolární poruchu. Takovéto stavy mohou mít pro matku, dítě i celou rodinu závažné důsledky, kterým se dá ovšem předejít nebo se dají minimálně zmírnit včasnou a kvalitní prevencí.

Jak tedy funguje výše zmíněný screeningový model, který je aktuálně podstatou projetu Perinatal.cz, a současně snad také prvním krokem k systematičtější péči o duševní zdraví rodiček? Projekt spolupracuje s dvaceti ambulancemi, kde lékaři, lékařky či sestry nabízejí matkám vyplnění dotazníku na tabletu, přičemž otázky se týkají citlivých témat deprese, úzkostí, citového pouta matky k dítěti a psychosociálních faktorů. Potenciálně rizikové pacientky jsou pak kontaktovány peer konzultantkou (jedná se o proškolenou konzultantku, která má osobní zkušenosti s psychosociálním stresem během těhotenství) z organizace Úsměv mámy, která je partnerskou organizací Národního ústavu duševního zdraví. V případě potřeby pak peer konzultantka ženám rychle sjedná psychologickou nebo psychiatrickou péči.

Doktor Šebela má jasnou představu o tom, jaké změny a novinky na poli systematické péče o duševní zdraví matek by měl projekt nastartovat: definované doporučené postupy pro gynekology, databáze všech ambulancí, systém, kam gynekolog uvede rizikový faktor dané pacientky a hned bude vědět, kam konkrétně ji odkázat za co nejcílenější pomocí, podpora ze strany pojišťoven. A samozřejmě také intenzivní destigmatizace tématu (tedy odstraňování negativních či poškozujících hodnocení ze strany veřejnosti), na které už teď v NUDZ společně s Úsměvem mámy pracují, která zahrnuje například tvorbu edukačních videí:

K dispozici jsou také e-laerningová videa přímo pro odborníky, věnující se tomuto tématu a také aplikace Kogito (Welcome! (kogito.cz)), která „naučí hledat a ovládnout negativní myšlenky, které roztáčejí spirálu úzkosti a smutku. Kdykoli a odkudkoli“ (z webu aplikace).

Celý projekt a jeho cíle mají mnoho vrstev a potenciálních důsledků. Nejedná se jen o samotné zlepšení duševního zdraví matek, potažmo jejich dětí. Systematická péče by znamenala také značné ulehčení systému zdravotní péče, který může být zatížen nejen důsledky psychických obtíží matky (předčasné porody, potíže s kojením, léky na uklidnění), ale také důsledky pro dítě samotné. Došlo by také k prolomení velkého stigmatu a k otevření tématu předsudků a stereotypů, které ohledně těhotenství a mateřství panují.

Projekt Perinatal je realizován díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014-2021. Více o těchto fondech se dozvíte zde.