Aktuality

Téma antibiotické rezistence v České Republice

          O antibiotika aktivně požádalo 40 % Čechů. I proto přestávají být účinná. Antibiotika zachraňují naše životy již téměř 100 let. 28. září jsme si mohli […]

4. 10. 2021 Celý článek »

Tisková konference k zahájení kampaně SZÚ „Prevence antibiotické rezistence“.

Bakterie jsou vůči účinkům antibiotik stále odolnější. Hlavní příčinou tohoto fenoménu je jejich nadužívání. Proto startuje kampaň, jejímž cílem je snížit u nás spotřebu antibiotik. Ve čtvrtek 30.9. v 10:00 […]

29. 9. 2021 Celý článek »

Ministerstvo schválilo sedm dotací na podporu paliativní péče v nemocnicích

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem sedm žádostí o dotaci na podporu paliativní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních v celkové částce 32 milionů Kč.

12. 4. 2019 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory mobilní specializované paliativní péče

Cílem programu je zlepšit v deseti vybraných regionech přístup osob žijících s nevyléčitelnou nemocí ke kvalitní multidisciplinární péči a paliativní medicíně v domácím prostředí.

27. 3. 2019 Celý článek »

V Praze se uskutečnila již X. celostátní konference paliativní péče

  V pátek a v sobotu 5. a 6. října se v Top Hotelu Praha konala X. celostátní konference paliativní medicíny, souběžně s ní probíhala i konference k projektu „Podpora […]

29. 10. 2018 Celý článek »

Vyhlášení výzvy k navazování bilaterální spolupráce – EHP a Norské fondy

Ministerstvo financí vyhlásilo první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Žádosti o grant mohou být […]

11. 9. 2018 Celý článek »

Veřejná konzultace o finančních prostředcích EU v oblasti investic, výzkumu a inovací, malých a středních podniků a jednotného trhu

Dovolujeme si informovat o tom, že ze strany Evropské komise byla zahájena veřejná konzultace k tématu „Public consultation on EU funds in the area of investment, research & innovation, SMEs and single […]

18. 1. 2018 Celý článek »

Příkaz ministra č. 12/2017 stanovující postup pro PO a OSS při realizaci projektů z fondů EU

Dne 28.6.2017 byl vydán Příkaz ministra č. 12/2017 „Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví a organizačních složek státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví financovaných […]

28. 7. 2017 Celý článek »

IROP – vyhlášení výzvy č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II., SC 2.3

Dne 30. června 2017 byla ze strany ŘO IROP vyhlášena nová výzva ve specifickém cíli 2.3 IROP – výzva č. 75 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“. Aktuální dokumenty lze nalézt zde.  

30. 6. 2017 Celý článek »

Závěrečná konference Programu CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Dne 23. 2. 2017 se v Klášteře minoritů sv. Jakuba na Praze 1 uskutečnila Závěrečná konference Programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví (Programu), který je podporován z Norských fondů 2019-2014. […]

24. 2. 2017 Celý článek »