Vyhlášení výzvy k navazování bilaterální spolupráce – EHP a Norské fondy

Vytvořeno: 11. 9. 2018 Poslední aktualizace: 11. 9. 2018

Ministerstvo financí vyhlásilo první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska
2014-2021. Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Podpořeny budou iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi organizacemi a institucemi České republiky a donorských států za předpokladu, že jak příjemce grantu, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.

Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu, bližší informace o výzvě a Pokyny pro žadatele a konečné příjemce naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na nás nebo na kolegy z Ministerstva financí.