Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Tisková konference k zahájení kampaně SZÚ „Prevence antibiotické rezistence“.

Vytvořeno: 29. 9. 2021 Poslední aktualizace: 30. 9. 2021

Bakterie jsou vůči účinkům antibiotik stále odolnější. Hlavní příčinou tohoto fenoménu je jejich nadužívání. Proto startuje kampaň, jejímž cílem je snížit u nás spotřebu antibiotik.

Ve čtvrtek 30.9. v 10:00 proběhne v Kaiserštejnském paláci na Praze 1 tisková konference k celosvětovému problému antibiotické rezistence. Akce je oficiálním zahájením projektu „Prevence antibiotické rezistence“, který se snaží řešit negativní fenomén nadužívání a nesprávného používání antibiotik.

Antibiotika zachraňují naše životy již téměř 100 let, 28. září jsme si mohli připomenout 93. výročí od jejich objevení skotským bakteriologem Alexandrem Flemingem. Jenže neblahým trendem posledních desetiletí je tzv. antibiotická rezistence neboli zvyšování odolnosti bakterií na účinky antibiotik. Bohužel se dotýká naprosto celé populace.

„Pojem antibiotická rezistence začal získávat velkou pozornost koncem 90. let. Od roku 1998 je považován za vážný problém ohrožující celosvětovou populaci a od té doby se nepřetržitě řeší na zasedáních mezinárodních organizací (EU, OSN, WHO aj.). V letech 2000-2007 proběhla osvětová antibiotická kampaň ve Francii. Během 7 let působení se skutečně rapidně snížil počet předepisovaných antibiotik o desítky procent,“ vysvětluje doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, která je odbornou garantkou projektu.

Realizované výzkumy vztažené k antibiotikům jasně dokazují, že existuje souvislost mezi znalostmi a jejich užíváním. Informovanost je obecně nižší u lidí s nízkou úrovní vzdělání a také u těch, kteří pocházejí z horších ekonomických podmínek. Právě u těchto skupin je větší pravděpodobnost, že budou antibiotika „nadužívat“. Proto vznikají v zemích po celém světě projekty, které se snaží o této problematice šířit osvětu. Ani Česká republika není výjimkou.

„Letošní podzim u nás startuje kampaň, jejímž cílem je podpořit zodpovědný přístup k antibiotikům. Tedy snížit jejich užívání a zlepšit informovanost naší populace. Málokdo si bohužel uvědomuje, že svým nezodpovědným přístupem vůči antibiotikům podporuje odolnost bakterií, které pak mohou ohrožovat nejen jeho samotného, ale i jeho blízké“ , dodává doc. Žemličková.

Realizátorem projektu Prevence antibiotické rezistence je Státní zdravotní ústav. Projekt Prevence antibiotické rezistence (ZD-PDP2-001) byl podpořen grantem z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdraví. www.eeagrants.cz.