Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory mobilní specializované paliativní péče

Vytvořeno: 27. 3. 2019 Poslední aktualizace: 27. 3. 2019

   

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo k 22. březnu 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory mobilní specializované paliativní péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality poskytování specializované paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Celková dotace pro deset poskytovatelů mobilní specializované péče činí 48 milionů korun.

Cílem programu je zlepšit v deseti vybraných regionech přístup osob žijících s nevyléčitelnou nemocí ke kvalitní multidisciplinární péči a paliativní medicíně v domácím prostředí.

„Rozvoj paliativní péče patří mezi naše priority. Poté co jsme spustili program na podporu paliativní péče v nemocnicích, chceme nyní stejným způsobem podpořit rozšíření služeb domácí paliativní péče. Je velmi důležité, aby úroveň dožití nevyléčitelných osob byla pokud možno co nejvyšší, a to nejen v nemocnicích, ale také doma,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dotace je určena pro poskytovatele mobilní specializované paliativní péče (tzv. domácí hospice) či pro poskytovatele, kteří se parametrům mobilní specializované paliativní péče přibližují. Podmínkou je zajištění pilotního provozu po dobu 36 měsíců v souladu s pravidly definovanými metodikou Programu podpory mobilní specializované paliativní péče. Součástí pilotního provozu je také vzdělávání pracovníků příjemce dotace a spolupráce s mentorskou organizací.

Poskytovatelé, kteří mají zájem do projektu vstoupit, se mohou do výběrového řízení hlásit od 1. května 2019 do 15. května 2019. Podrobné informace k dotačnímu řízení jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Předmětem programu je také pilotní ověření Metodik sebehodnocení a rozvoje v praxi.

Pilotní provoz bude hrazen z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče”, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214 realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz