Příkaz ministra č. 12/2017 stanovující postup pro PO a OSS při realizaci projektů z fondů EU

Vytvořeno: 28. 7. 2017 Poslední aktualizace: 28. 7. 2017

Dne 28.6.2017 byl vydán Příkaz ministra č. 12/2017 „Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví a organizačních složek státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví financovaných z prostředků dotačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů, finančních mechanizmů a komunitárních programů Evropské unie“, který je závazný pro všechny přímo řízené organizace a organizační složky státu v případě přípravy a realizace projektů financovaných z dotačních programů EU, finančních mechanizmů a komunitárních programů Evropské unie. 

Příkaz ministra č. 12/2017 je k dispozici ke stažení v příloze zprávy.

Přílohy