Stanovisko k poskytování zdravotnických prostředků během hospitalizace

Vytvořeno: 5. 12. 2023 Poslední aktualizace: 5. 12. 2023

Podle informací, které Ministerstvo zdravotnictví obdrželo od zdravotních pojišťoven, dochází v praxi ze strany některých nemocnic ke dvěma jednáním v souvislosti s hospitalizacemi pojištěnců:

1) vyzývání pojištěnců, aby si v případě, že je vlastní, vzali s sebou do nemocnice rehabilitační pomůcky či jiné podpůrné zdravotnické prostředky,
2) vyzývání pojištěnců, aby si v souvislosti s hospitalizací zakoupili určitý zdravotnický prostředek (např. kompresní elastické punčochy kompresní třídy I. k prevenci během hospitalizace).

Přílohy