Vyšetření optickou koherenční tomografii (OCT)

Vytvořeno: 23. 1. 2020 Poslední aktualizace: 23. 1. 2020

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k úhradě zdravotního výkonu – vyšetření optickou koherenční tomografii (OCT)

OCT vyšetření (zdravotní výkon č. 75152) je v návaznosti na vyhlášku č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění, v současné době hrazeno zdravotními pojišťovnami pouze u pacientů s těžkým diabetickým postižením sítnice, a to v souvislosti s biologickou léčbou antiVEGF preparáty ve specializovaných centrech. Běžné vyšetření OCT, např. pro potvrzení či vyvrácení jiných očních nemocí, v současné době zdravotní pojišťovny nehradí s ohledem na oficiální stanovisko České oftalmologické společnosti ČLS JEP a České vitreoretinální společnosti (viz příloha), které považují OCT vyšetření za nadstavbové oftalmologické vyšetření, které pouze doplňuje základní hrazenou oftalmologickou diagnostiku. Odborná společnost nadále trvá na tom, že OCT vyšetření nemá být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a má se nabízet jen jako alternativa k hrazeným výkonům z veřejného zdravotního pojištění, s výjimkou pacientů na biologické léčbě antiVEGF preparáty.

Stanovisko odborné společnosti je k nahlédnutí v příloze.

Přílohy