Registrační listy zdravotních výkonů odbornosti 816 (lékařská genetika) vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb.

Vytvořeno: 11. 1. 2017 Poslední aktualizace: 11. 1. 2017

Kompletní registrační listy zdravotních výkonů odbornosti 816 – lékařská genetika, které nabývají účinnost dnem 1. ledna 2018. 

Přílohy