Registrační list – Ošetřovací den v otevřeném denním stacionáři s psychiatrickou péčí – doba poskytované péče minimálně 6 hodin (OD 00043)

Vytvořeno: 7. 12. 2022 Poslední aktualizace: 21. 5. 2024

Registrační list ošetřovacího dne 00043 vydaného vyhláškou č. 313/2022 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Přílohy

Typ souboru: pdf
OD_00043.pdf (440,40 KB)