Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 350/2015 Sb.

Vytvořeno: 4. 1. 2016 Poslední aktualizace: 4. 1. 2016

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 350/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů.

Přílohy