Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 421/2013 Sb.

Vytvořeno: 29. 7. 2015 Poslední aktualizace: 29. 7. 2015

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 421/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů.

Přílohy