Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Věstník 12/1998

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Závazná opatření

17. Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

– Příloha č. 1 – Seznam ambulantních zdravotnických zařízení hemodialyzační péče – stav k 18.11.1998.

Metodická opatření

19. Výpočet výše paušální sazby lůžkovým zdravotnickým zařízením v 1. a 2. čtvrtletí 1999 – „Indexy změn počtu standardizovaných pojištěnců: 1.11.98 ku průměru za 1. pololetí 1997“ (závazné opatření č. 7/1998 Věst. MZ ČR).

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?