Věstník 6/2002

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

1. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2002 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče

METODICKÁ OPATŘENÍ

5. Metodický návod MZ k používání Národního číselníku laboratorních položek, verze 02.01.01

6. Metodický návod MZ k datové struktuře pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení, verze 02..01.01

7. Metodické opatření MZ, kterým se stanovuje síť zdravotnických zařízení a jejich spádových území pro zajištění komplexní péče při závažných čerstvých spinálních postiženích

8. Metodické opatření MZ, kterým se upravuje síť traumacenter v ČR a jejich spádová území

Dodatek k metodickému opatření č. 1/1999

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Národní registr cévní chirurgie, Národní kardiochirurgický registr, Národní registr kloubních náhrad

2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?