Věstník 10/1998

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Závazná opatření

5. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro IV. čtvrtletí 1998 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

6. Oznámení, kterým se vyhlašuje rozhodnutí vlády České republiky ze dne 30. září 1998 o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro IV. čtvrtletí 1998.

– Příloha č. 1 – Seznam ambulantních zdravotnických zařízení hemodialyzační péče.

– Příloha č. 2 – Seznam lůžkových zdravotnických zařízení (LZZ) specializované a superspecializované péče

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?