Specifické skupiny k očkování

Vytvořeno: 29. 12. 2023 Poslední aktualizace: 3. 1. 2024

Očkování dětí a mladistvých

  • Očkování dětí a mladistvých do 16 let může být na očkovacím místě provedeno pouze v doprovodu zákonného zástupce, který:
  • udělí na očkovacím místě informovaný souhlas s očkováním (souhlas může být udělen ústně, avšak očkovací místo si ho může vyžádat i v písemné formě),
  • vyplní na očkovacím místě anamnestický dotazník (5–⁠⁠11 let a 12–⁠15 let).
  • předloží:
    • průkaz pojištěnce nezletilého
    • svůj občanský průkaz (případně doklad prokazující, že jde o zákonného zástupce nezletilého, například rodný list nezletilého)
    • případně občanský průkaz nezletilého staršího 15 let

Mladiství ve věku 16–17 let se na očkovací místo mohou dostavit bez doprovodu zákonného zástupce. Informovaný souhlas s očkováním a anamnestický dotazník mohou vyplnit a podepsat sami. S sebou je nutné mít občanský průkaz a průkaz pojištěnce.

Očkovací místa

Informace o dostupných vakcínách

Očkování cizích státních příslušníků (s veřejným pojištěním v zemi EU)

Nárok na očkování, které je hrazené zdravotní pojišťovnou, mají cizí státní příslušníci, kteří jsou v České republice buď přímo pojištění v systému veřejného zdravotního pojištění, nebo zde mají nárok na tzv. plnou péči, anebo na tzv. nezbytnou péči.

Tyto osoby se mohou na očkování registrovat pomocí čísla pojištěnce, které získávají od českých zdravotních pojišťoven.

Očkování těchto cizích státních příslušníků probíhá na očkovacích místech s registrací i bez registrace, případně u praktických lékařů.

Na očkovacím místě je nutné vyplnit anamnestický dotazník, cizojazyčné verze tohoto dotazníku naleznete zde: Cizojazyčné dotazníky před očkováním

Očkování osob bez veřejného pojištění (samoplátci)

Očkování osob bez veřejného pojištění probíhá v režimu samoplátců.

Doporučená cena za provedení očkování je 400,- Kč (může se měnit dle ceníku konkrétního očkovacího místa). Jde o náklad na podání dávky, vakcínu již hradí ČR.

Očkování samoplátců probíhá na očkovacích místech s registrací i bez registrace, případně u praktických lékařů. Přehled očkovacích míst naleznete na ockoreport.uzis.cz při použití filtru Samoplátci„.

Registrovat se na očkování můžete zde: registrace.mzcr.cz/samoplatci, podrobnosti o postupu registrace i pro samoplátce naleznete zde: https://ockodoc.mzcr.cz/navod-pro-zajemce-o-ockovani/.

Očkování imobilních pacientů

Očkování imobilních pacientů je doporučeno u praktického lékaře v rámci návštěvní služby. Pokud váš registrující praktický lékař neočkuje, je možné se nechat naočkovat u jiného.

O bezbariérovosti očkovacího místa se můžete informovat v přehledu očkovacích míst. Bezbariérové očkovací místo má na seznamu symbol v pravém horním rohu.