Nebezpečné výrobky stanovené za měsíc červenec 2022

Vytvořeno: 2. 8. 2022 Poslední aktualizace: 2. 8. 2022

Orgány ochrany veřejného zdraví celoročně provádí kontroly kosmetických přípravků, předmětů přicházejících do styku s potravinami, hraček a výrobků pro děti do 3 let u výrobců, dovozců a distributorů těchto výrobků v České republice. Na základě výsledků kontrol orgánů ochrany veřejného zdraví byly vyhlášeny v období červenec 2022 Ministerstvem zdravotnictví dva následující nebezpečné výrobky:

NÁZEV VÝROBKU

KATEGORIE

RIZIKO

RONOYAN®, Nail Systems UV GEL

kosmetický přípravek

V případě nastalých zdravotních potíží spotřebitele v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku, neboť na obalu přípravku není uvedena osoba odpovědná za uvádění přípravku na trh, a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Creative kids, visit a farm

Předmět přicházející do styku s potravinami

Plastové výrobky určené pro styk s potravinami mohou být vyrobeny pouze ze složek uvedených v nařízení (EU)
č. 10/2011. Používání neautorizovaných bambusových přísad v těchto výrobcích může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů, což může mít za následek migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity.