Stanovení nebezpečného výrobku: RONOYAN®, Nail Systems UV GEL

Vytvořeno: 12. 7. 2022 Poslední aktualizace: 18. 7. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

RONOYAN®, Nail Systems UV GEL
EAN: 8236895235896 (neexistuje)

Výrobce/ Země původu: neuvedeni

Distributor/ dovozce: nezjištěni

Prodejce: Thi Luong Nguyen, Velká 64/21, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 27347893
(prodejna: Obchodní centrum, Revoluční 530, 738 01 Frýdek-Místek)


Popis: Jedná se o kosmetický přípravek UV gel, v různobarevných variantách (např. v barvách růžová, bílá, transparentní), naplněný v bílém plastovém kelímku s bílým šroubovacím víčkem. Na přední straně kelímku se nachází etiketa, kde jsou uvedené texty identifikující výrobek (RONOYAN®, Nail Systems UV GEL), obrázek rostliny v růžové barvě a označení barevné varianty provedení výrobku (Pink, White, Clear). Na boční straně obalu je nalepená etiketa s textem RONOYAN SOAKOFF UV GEL, s označením barevné varianty výrobku a obrázkem rostliny v růžové barvě. Na další etiketě na boční straně je uveden seznam přísad, upozorňující anglické texty, neexistující EAN kód, kód ITEM# 00108 a symbol otevřené knihy. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce, dovozce) a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobků nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.