Stanovení nebezpečného výrobku: Creative kids, visit a farm

Vytvořeno: 25. 7. 2022 Poslední aktualizace: 28. 7. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Creative kids, visit a farm
EAN kód: 5050993280243

Výrobce dle značení/ Země původu: Lifetime Brands Europe Ltd. KitchenCraft, The Hub, Nobel Way Birmingham, B6 7 EU, GB, www.kitchencraft.co.uk/ Čína

Dovozce dle nabývacího dokladu: IMA DEKOR s.r.o., Mladoboleslavská 241, 190 17 Praha, IČO: 279294485

Distributor dle značení: Mdeco, Martin Mihulka, Pěčín 255, 517 57 Pěčín, IČO: 06870988

Prodejce: Hana Bartošová-KERAMOART, Havlíčkova 145, 508 01 Hořice, IČO: 16740734 (prodejce stáhnul výrobek z trhu)

Popis: Sada plastového nádobí v kartonovém přebalu obsahuje hluboký talíř, misku, 1 lžíci, 1 vidličku a pohárek s různobarevným dekorem a obrázky s motivem zvířat na farmě (např. obrázky prasátek, králíčků a myšek). Set nádobí pro stolování je vložen do béžového kartonového přebalu s textem identifikující výrobek (creativekids), s obsahem setu a s textem, že výrobek obsahuje „lisovaná bambusová vlákna“. Na zadní straně jsou obrázky zvířat a květin, uvedené texty identifikující výrobek a další texty, včetně informace, že výrobek obsahuje „lisovaná bambusová vlákna“, cizojazyčný obsah setu, údaj o výrobci, zemi původu, EAN kód, další kód 4500230394, symbol pohárku s vidličkou a piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, včetně varovných textů. Na bílé dolepené etiketě je uveden údaj o distributorovi a obrázek srdce.

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.