Uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU

Informace k Pilotnímu projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a z Indie“

Aktualizace informací a žádostí k projektu Ukrajina a Indie

2. 3. 2017 Celý článek »

Aprobační zkoušky

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje veškeré informace o aprobační zkoušce.

29. 1. 2015 Celý článek »

Povolení k výkonu odborné praxe na území ČR bez uznání způsobilosti za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností

Ministerstvo zdravotnictví může bez uznání způsobilosti podle § 34 na základě žádosti a po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře […]

23. 2. 2008 Celý článek »