Metodika Ministerstva zdravotnictví pro přidělování finančních prostředků Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na specializační vzdělávání lékařů

Vytvořeno: 12. 4. 2023 Poslední aktualizace: 12. 4. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Metodiku Ministerstva zdravotnictví pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na specializační vzdělávání lékařů určené na úhradu nákladů za zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni, atestační zkoušky a závěrečné zkoušky nástavbových oborů lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

V návaznosti na rozhodnutí porady vedení ze dne 24. února 2023 o sladění úhrad vynaložených nákladů za kmenové a atestační zkoušky prováděné IPVZ s úhradami lékařským fakultám byla vypracována a dne 31. března 2023 poradou vedení Ministerstva zdravotnictví schválena Metodika financování specializačního vzdělávání lékařů_IPVZ_2023.

Přílohy