Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Vytvořeno: 13. 11. 2020 Poslední aktualizace: 14. 5. 2024

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že byl zrušen termín konání zkoušky po ukončení vzdělávání v základním hygienicko-epidemiologickém kmeni zajišťovaný 4.3.2024 LF Ostravské univerzity. Ke zkoušce se nepřihlásil žádný uchazeč.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje termíny pro zkoušky po ukončení vzdělávání v základních kmenech lékařů a farmaceutů pro rok 2024

Termíny mohou být v případě potřeby doplněny a rozšířeny.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznamy zkoušejících pro zkušební komise zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni lékařů a farmaceutů v roce 2024.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje dle vyhlášky 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů farmaceutů seznamy zkoušejících pro zkušební komise zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni.

Přípravu a průběh zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni zajišťují pověřené organizace – lékařské fakulty univerzit a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, které tak rovněž poskytují bližší informace o této zkoušce.

 

Přípravu a průběh zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni zajišťují pověřené organizace – lékařské fakulty univerzit a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, které tak rovněž poskytují bližší informace o této zkoušce.

Přílohy

Zkušební komise - základní kmeny farmaceutů - 2024

Zkušební okruhy - základní kmeny farmaceutů