Novela vyhlášky č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání

Vytvořeno: 28. 6. 2023 Poslední aktualizace: 28. 6. 2023

Upozorňujeme, že dne 17. ledna 2023 byla ve Sbírce zákonů ČR vydána novela vyhlášky č. 77/2018 Sb. o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání, která nabývá účinnosti dne 1. července 2023.

V rámci novely vyhlášky č. 77/2018 Sb. se nově stanovují náležitosti a vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka (příloha č. 4) a dále došlo úpravě vzoru diplomu o specializaci (příloha č. 3).