Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii

Vytvořeno: 30. 6. 2023 Poslední aktualizace: 30. 6. 2023

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 9/2023 byl zveřejněn nový vzdělávací program specializačního vzdělávání pro všeobecnou sestru a dětskou sestru Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii, kterým se získává specializovaná způsobilost Sestra (resp. Dětská sestra) pro péči v onkologii a hematoonkologii.

Vzdělávací program si můžete stáhnout zde:

Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii (věstník MZ č. 9/2023)

Pro realizaci tohoto vzdělávání je třeba požádat o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání.

Informace k podání žádosti o udělení akreditace: Specializační vzdělávání – akreditace

Termíny jednání akreditační komise: Termíny akreditační komise 2023