Druhé kolo výběrových řízení na Rezidenční místa nelékařů v roce 2023

Vytvořeno: 13. 7. 2023 Poslední aktualizace: 1. 9. 2023

V souladu s § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo krajská hygienická stanice zopakuje výběrové řízení, pokud žádný účastník specializačního vzdělávání neprojeví zájem o schválené rezidenční místo v I. kole výběrového řízení.

Ministerstvo zdravotnictví níže zveřejňuje seznam vyhlášených druhých kol výběrových řízení na projekty RMN zahájené v roce 2023. Seznam bude ministerstvo postupně aktualizovat, a to na základě nově příchozích oznámení o vyhlášení výběrových řízení, zaslaných poskytovatelem zdravotních služeb.

 

Poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice má povinnost nejpozději do 3 dnů od vyhlášení druhého kola výběrového řízení ohlásit jeho vyhlášení Ministerstvu zdravotnictví datovou schránkou, a to prostřednictvím formuláře Vyhlášení výběrového řízení

Aby byla informace o vyhlášeném výběrovém řízení co nejdříve zpřístupněna všem uchazečům o rezidenční místo, zejména s uvedením odkazu na webové stránky vyhlašovatele, doporučujeme také zaslat pouze vyplněný formulář Vyhlášení výběrového řízení obratem na email, případně i odkaz uvést do textu emailu na: Martin.Pavlica@mzcr.cz.

 

Pro přihlášení do výběrového řízení můžete použít formuláře níže a dále postupujte dle instrukcí vyhlašovatele, viz odkazy v tabulkách pro jednotlivé obory.

Přihláška do výběrového řízení

Osobní dotazník rezidenta

 

K otevření a práci s PDF přílohami doporučujeme použít Adobe Reader.

 

Aplikovaná fyzioterapie

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice Hradec Králové 1 11.7.2023 1.8.2023 ZDE
Fakultní nemocnice Plzeň 2 17.7.2023 7.8.2023 ZDE
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice 1 17.7.2023 14.8.2023 ZDE

 

Intenzivní péče

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice Hradec Králové 3 11.7.2023 1.8.2023 ZDE
Fakultní nemocnice Ostrava 4 21.7.2023 15.8.2023 ZDE
Fakultní nemocnice Plzeň 1 17.7.2023 7.8.2023 ZDE
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 1 20.7.2023 14.8.2023 ZDE
Krajská zdravotní, a.s. 4 14.7.2023 20.8.2023 ZDE
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. 1 25.7.2023 15.8.2023 ZDE
Nemocnice Tábor, a.s. 2 10.7.2023 25.7.2023 ZDE
Oblastní nemocnice Náchod a.s. 1 14.7.2023 8.8.2023 ZDE
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice 2 17.7.2023 14.8.2023 ZDE
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 1 17.7.2023 14.8.2023 ZDE

 

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (Dětská sestra)

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Nemocnice České Budějovice, a.s. 2 12.7.2023 10.8.2023 ZDE
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 1 10.7.2023 9.8.2023 ZDE
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 1 13.7.2023 14.8.2023 ZDE

 

Intenzivní péče v porodní asistenci

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice Hradec Králové 1 11.7.2023 1.8.2023 ZDE
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 2 14.7.2023 9.8.2023 ZDE

 

Klinická biochemie (Zdravotní laborant)

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice Ostrava 1 21.7.2023 15.8.2023 ZDE
Nemocnice Prachatice, a.s. 1 20.7.2023 10.8.2023 ZDE

 

Klinická hematologie a transfuzní služba (Zdravotní laborant)

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Krajská zdravotní, a.s. 1 14.7.2023 20.8.2023 ZDE
Nemocnice České Budějovice, a.s. 2 12.7.2023 10.8.2023 ZDE

 

Klinická logopedie

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice Hradec Králové 1 11.7.2023 1.8.2023 ZDE

 

Organizace a řízení ve zdravotnictví

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Krajská zdravotní, a.s. 1 14.7.2023 20.8.2023 ZDE

 

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice Hradec Králové 4 11.7.2023 1.8.2023 ZDE
Fakultní nemocnice Ostrava 4 21.7.2023 15.8.2023 ZDE
Krajská zdravotní, a.s. 2 14.7.2023 20.8.2023 ZDE
Nemocnice Tábor, a.s. 1 10.7.2023 25.7.2023 ZDE
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 2 17.7.2023 21.8.2023 ZDE
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 1 14.7.2023 9.8.2023 ZDE

 

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice Brno 2 17.7.2023 7.8.2023 ZDE
Fakultní nemocnice Hradec Králové 4 11.7.2023 1.8.2023 ZDE
Fakultní nemocnice Ostrava 4 21.7.2023 15.8.2023 ZDE
Fakultní nemocnice Plzeň 1 17.7.2023 7.8.2023 ZDE
Klatovská nemocnice, a.s. 1 17.7.2023 7.8.2023 ZDE
Nemocnice České Budějovice, a.s. 1 12.7.2023 10.8.2023 ZDE

 

Ošetřovatelská péče v pediatrii (Všeobecná sestra)

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice v Motole 1 13.7.2023 7.8.2023 ZDE

 

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice Hradec Králové 2 11.7.2023 1.8.2023 ZDE
Nemocnice České Budějovice, a.s. 1 12.7.2023 10.8.2023 ZDE
Nemocnice Tábor, a.s. 1 10.7.2023 25.7.2023 ZDE
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice 1 17.7.2023 14.8.2023 ZDE

 

Perioperační péče (Porodní asistentka)

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice Brno 2 17.7.2023 7.8.2023 ZDE
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 24.7.2023 11.8.2023 ZDE

 

Perioperační péče (Všeobecná sestra)

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice Hradec Králové 4 11.7.2023 1.8.2023 ZDE
Krajská nemocnice Liberec, a.s. 1 12.7.2023 4.8.2023 ZDE
Nemocnice České Budějovice, a.s. 2 12.7.2023 10.8.2023 ZDE
Nemocnice Tábor, a.s. 2 10.7.2023 25.7.2023 ZDE
Uherskohradišťská nemocnice a.s. 1 18.7.2023 18.8.2023 ZDE

 

Výživa dospělých a dětí

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice Ostrava 2 21.7.2023 15.8.2023 ZDE

 

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 24.7.2023 11.8.2023 ZDE

 

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

Poskytovatel zdravotních služeb Počet vyhlášených RM v II. kole Vyhlášení II. kola výběrového řízení Termín pro podávání přihlášek Odkaz pro přihlášení
Fakultní nemocnice Hradec Králové 2 11.7.2023 1.8.2023 ZDE