Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo 2023

Vytvořeno: 9. 6. 2023 Poslední aktualizace: 20. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. vydalo vyhlášku  č. 186/2009 Sb., o postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).

Poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice má povinnost do 14 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení ohlásit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví datovou schránkou, a to prostřednictvím níže uvedeného formuláře Vyhlášení výběrového řízení.

Aby byla informace o vyhlášeném výběrovém řízení co nejdříve zpřístupněna všem uchazečům o rezidenční místo, zejména s uvedením odkazu na webové stránky vyhlašovatele, doporučujeme také zaslat pouze vyplněný formulář Vyhlášení výběrového řízení obratem na email, případně i odkaz uvést do textu emailu na: Martin.Pavlica@mzcr.cz.

Formuláře Přihláška do výběrového řízení, Osobní dotazník rezidenta a Zápis výběrového řízení se nezasílají na Ministerstvo zdravotnictví, slouží poskytovateli zdravotních služeb nebo krajské hygienické stanici při procesu výběru rezidenta, který je eviduje nejméně po dobu trvání specializačního vzdělávání všech rezidentů příslušného výběrového řízení (§ 8 vyhlášky č. 186/2009 Sb.).

 

K otevření a práci s PDF přílohami doporučujeme použít Adobe Reader.

 

Seznam vyhlášených výběrových řízení je zveřejněn zde: Seznam vyhlášených výběrových řízení RMN 2023

Přílohy