Metodický pokyn Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace

Vytvořeno: 4. 2. 2021 Poslední aktualizace: 4. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví tímto informuje odbornou veřejnost o vydání metodického pokynu Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace.

Metodický pokyn nahrazuje předchozí „Standartní metodiku ochranné deratizace“ z ledna roku 2006 (AHEM 1/2006)

Tento metodický pokyn pro speciální ochrannou deratizaci vypracovaný Národní referenční laboratoři pro dezinsekci a deratizaci, Státního zdravotního ústavu v Praze ve spolupráci s odborníky Sdružení DDD je určen pro osoby odborně způsobilé k výkonu ochranné speciální deratizace, pro pracovníky kontrolních a dozorových orgánů, pro auditory a manažery firem zajišťující deratizaci jako službu, pro zákazníky těchto firem a pro všechny profesionální pracovníky, kterých se deratizace týká. Tento metodický pokyn se netýká uzavírání obchodních smluv mezi objednavatelem a firmou provádějící deratizaci, ani daňových povinností vyplývajících z příslušných zákonů.
Metodický pokyn byl sestaven v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, dalšími zákony uvedenými v kapitole 3. 5, v souladu legislativou EU a s ohledem na ČSN EN 166 36 Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům – Požadavky a kompetence, s využitím informací uvedených v publikacích a materiálech uvedených v kapitole 5, s využitím praktických zkušeností kvalifikovaných pracovníků provádějících deratizaci jako službu a členů Sdružení DDD.

 

Metodický pokyn a další informace lze nalézt zde:

http://www.szu.cz/knihovna/ahem

http://www.szu.cz/uploads/documents/knihovna_SVI/pdf/2020/AHEM_3_2020.pdf

Přílohy